งานธุรการและกำลังพล
 งานป้องกันปราบปราม
  งานสืบสวน
งานสอบสวน
 งานจราจร
 งานการเงิน
 งานชุมชนสัมพันธ์
คลิก เข้าสู่เว็บเพจ 191
สถานีวิทยุ ภ.4 สกลนคร

 

 

สถานีตำรวจภูธรสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

 

สังกัด กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


ที่ตั้ง 138 หมู่ที่ 11 ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร  47110

หมายเลขโทรศัพท์ /โทรสาร 0-4272-1416