งานธุรการและกำลังพล
 งานป้องกันปราบปราม
  งานสืบสวน
งานสอบสวน
 งานจราจร
 งานการเงิน
 งานชุมชนสัมพันธ์
คลิก เข้าสู่เว็บเพจ 191
สถานีวิทยุ ภ.4 สกลนคร

 

 

ผู้บังคับบัญชา ตำรวจภูธรภาค 4

 
   
  พล.ต.ท.จตุพล ปานรักษา
ผบช.ภ.4
 
     
พล.ต.ต.เจริญวิทย์ ศรีวนิชย์ 
รอง ผบช.ภ.4
พล.ต.ต.พนมพร อิทธิประเสริฐ
รอง ผบช.ภ.4
พล.ต.ต.บุญลือ กอบางยาง
รอง ผบช.ภ.
     
พล.ต.ต.ธนาศักดิ์ ฤทธิเดชไพบูลย์
รอง ผบช.ภ.4
พล.ต.ต.จิตรจรูญ ศรีวนิชย์
รอง ผบช.ภ.4
พล.ต.ต.ฐากูร นัทธีศรี
รอง ผบช.ภ.4
     
     
     
 

ผู้บังคับบัญชา ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร

 
     
   
  พล.ต.ต.สมเกียรติ เกิดจงรักษ์
ผบก.ภ.จว.สกลนคร
 
     
พ.ต.อ.สมประสงค์ พิมพิลา
รอง ผบก.ภ.จว.สกลนคร
พ.ต.อ.ชลิฏ วงษ์เจริญกิจ
รอง ผบก.ภ.จว.สกลนคร
พ.ต.อ.ธวัชชัย หาญนัทธี
รอง ผบก.ภ.จว.สกลนคร
     
พ.ต.อ.ประมาณ คุ้มวงศ์ดี
รอง ผบก.ภ.จว.สกลนคร
พ.ต.อ.ชัชชัย วงค์สุนะ
รอง ผบก.ภ.จว.สกลนคร
พ.ต.อ.วีระพงษ์ พงษ์พุ่ม
รอง ผบก.ภ.จว.สกลนคร