งานอำนวยการ/กำลังพล
งานป้องกันปราบปราม
งานสืบสวน
งานสอบสวน
งานจราจร
งานการเงิน
งานชุมชนสัมพันธ์
 
คลิก เข้าสู่เว็บเพจ 191
สถานีวิทยุ ภ.4 สกลนคร

 
   
 พล.ต.ต.ภัทราวุธ เอื้อมศศิธร ผบก.ศฝร.ภ.4 ออกตรวจเยี่ยมนักเรียนนายสิบตำรวจที่ฝึกหัดปฏิบัติราชการ

13 ก.ค.60 พ.ต.อ.อิทธิเดช  สุนทร ผกก.สภ.สว่างแดนดิน ให้การต้อนรับ พล.ต.ต.ภัทราวุธ เอื้อมศศิธร ผบก.ศฝร.ภ.4 ออกตรวจเยี่ยมนักเรียนนายสิบตำรวจที่ฝึกหัดปฏิบัติราชการ ณ สภ.สว่างแดนดิน <<ภาพกิจกรรม>>

 ประชุมประจำเดือนและมอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจ

13 ก.ค.60 พ.ต.อ.อิทธิเดช  สุนทร ผกก.สภ.สว่างแดนดิน ได้ประชุมข้าราชการตำรวจ สภ.สว่างแดนดิน เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานประจำเดือน พฤษภาคม และได้มอบทุนการศึกษาบุตรข้าราชการตำรวจ และมอบรางวัลแก่ข้าราชการตำรวจที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น <<ภาพกิจกรรม>>

 

 ซ้อมแผนเผชิญเหตุ

12 ก.ค.60 พ.ต.อ.อิทธิเดช  สุนทร ผกก.สภ.สว่างแดนดิน ได้ทำการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ เพื่อเตรียมความความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ <<ภาพกิจกรรม>>

 ตรวจสุขภาพประจำปี

12 ก.ค.60 พ.ต.อ.อิทธิเดช  สุนทร ผกก.สภ.สว่างแดนดิน นำข้าราชการตำรวจ สภ.สว่างแดนดิน ตรวจสุขภาพประจำปี โดยแพทย์ จากโรงพยาบาลตำรวจมาให้บริการถึงสถานี  <<ภาพกิจกรรม>> 

 

 จับกุมคดีอาวุธปืน

9 ก.ค.60 พ.ต.อ.อิทธิเดช  สุนทร ผกก.สภ.สว่างแดนดิน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอสว่างแดนดิน ละ เจ้าหน้าที่ทหาร มทบ.29 ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหาคดีอาวุธปืน <<ภาพกิจกรรม>> 

ผกก.สภ.สว่างแดนดิน ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน

มิ.ย.60 พ.ต.อ.อิทธิเดช  สุนทร ผกก.สภ.สว่างแดนดิน ได้ประชุมข้าราชการตำรวจ สภ.สว่างแดนดิน เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงานประจำเดือน พฤษภาคม 2560  <<ภาพกิจกรรม>>

ผกก.สภ.สว่างแดนดิน เดินทางมารับตำแหน่ง

มิ.ย.60 พ.ต.อ.อิทธิเดช  สุนทร ผกก.สภ.สว่างแดนดิน เดินทางมารับตำแหน่ง โดยมี กต.ตร. สภ.สว่างแดนดิน และ ข้าราชการตำรวจ สภ.สว่างแดนดิน ให้การต้อนรับ  <<ภาพกิจกรรม>>

   
   
 

 เฟสบุ๊ค ภ.จว.สกลนคร